На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...

^ На монгольском языке 1. Арсланов Г. XX гасыр башы драматургиясе / Г.Арсланов //Сөюләрең чын булса.-Казан: Мәгариф нәшр.2003.- 343-350 бит.

 2. Арсланов Г. Исхакый һәм татар театры / Г.Арсланов // Казан утлары.-1992.-№9. - 172-177 бит.

 3. Арсланов На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... Г. Яратмагач башламаска иде. Г.Исхакыйның “Алдым-бирдем”пьесасы турында премьерадан соң уйланулар / Г.Арсланов // Ватаным Татарстан.-1994.-3 июнь.

 4. Арсланов Г. Татар театрының атасы / Г.Арсланов // Казан утлары.-2006.-№6. - 169-173 бит.

 5. Атласов М. Татарча театр в На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...ә концерт / М.Атласов // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат.кит.нәшр.- 8 т. 2001. - 280-281 бит.

 6. Бәширов Ф. XX йөз башы татар прозасы / Ф.Бәширов.-Казан На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...: Фикер. 2002. - 284 бит.

 7. Бәкер К. “Мөгәллим” / К.Бәкер // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.-Казан: Тат.кит.нәшр.- 8 т. 2001. - 61-63 бит.

 8. Биккулов И. Татарча театр (“Мөгәллим На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...”) / И. Биккулов // Исхакый Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат. кит. нәшр.8 т. 2001.- 153-154 бит.

 9. Баттал Г. “Мөгәллим” вә өйләнү мәсьәләсе / Г.Баттал // Исхакый Г. Әсәрл На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әр Унбиш томда. – Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 57-60 бит.

 10. Бикташев А. Тәнкыйть тирәсендә / А.Бикташев // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.–Казан: Тат. кит. нәшр. – 2001. – 243 -249 бит На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....

 11. Вәлиди Җ. Гаяз әфәнде / Җ.Вәлиди // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат.кит.нәшр. 8 т. 2001. – 119-137 бит.

 12. Вәлиди Җ. “Мөгәллимә” (Гаяз Исхакый әсәре) / Җ.В На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әлиди // Исхакый Г.-Әсәрләр Унбиш томда.– Казан:Тат. кит. нәшр.8 т. 2001. - 209-218 бит.

 13. Вәлиди Җ. Тәрҗемәләр // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. – Казан: Тат. кит. н На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әшр. 8 т. 2001. - 145 бит.

 14. Гаяз әфәнде хөрмәтенә театр // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. – Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. – 331-332 бит.

 15. Гасрый Н. Шимали төрек әдибләреннән Гаяз Исхакый На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... / Н.Гасрый // Татарстан.-1993-№ 8.- 88-91 бит.

 16. Гөбәйдуллин Х. Октябрьгә кадәрге чорда татар авылларында театр / Х.Гөбәйдуллин // Совет әдәбияты. - 1962.- №11. - 140-142 бит.

 17. Ганиева Р. Исхакый иҗаты КДУ На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... студентлары өчен махсус курс программасы / Р..Ганеева // Мирас.-1998.-№ 50. - 63-78 бит.

 18. Ганиева Р. Исхакый идеаллары / Р.Ганиева //Мирас.-1999.-№1.-53-56 бит.

 19. Ганиева Р. Милли ренессанс җәүһәрләре / Р.Ганиева // Мирас.-1999.-№ 4.-154-156 бит.

 20. Ганиева Ф. Театр драматургиядән башлана /Ф На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....Ганиева // Татар классик драматургиясе. - Казан: Тарих. - 2004.- 3-5 бит.

 21. Ганиева Ф. Гаяз Исхакый һәм театр / Ф.Ганиева // Мәдәни җомга. 2001.-5 май.

 22. Галиуллин Т.Н. Иҗат способы турында уйланулар /Т.Н На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени.... Галиуллин // Совет мәктәбе.-1975.-№10.- 60-61 бит.

 23. Галлиуллин Т.Н. Дәвамлылык Әдәби тәнкыйть мәкәләләре / Т.Н.Галиуллин.- Казан: Тат.кит.нәшр.1987.- 168 бит.

 24. Галиуллин Т.Н. Гомер учагы Әд На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әби тәнкыйть мәкәләләре / Т.Н.Галиуллин.-Казан: Тат.кит.нәшр.1991.- 207 бит.

 25. Гыймранова Д. Гөлсем Болгарская / Д. Гыймранова.- Казан: Тат.кит.нәшр. 1981.- 105 бит На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....

 26. Гасрый Н. Шимали төрек әдипләреннән Гаяз Исхакый / Н. Гасрый // Татарстан.- 1993.- № 8.

 27. Заһидуллина Д.Ф. Модернизм һәм XX йөз башы татар прозасы / Д.Ф.Заһидуллина.- Казан: Тат.кит.н На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әшр. 2003. - 255 бит.

 28. Закирҗанов Ә. Сәхнә әдәбиятында замандаш / Ә.Закирҗанов // Казан утлары.- 2004.- № 12. - 160-163 бит.

 29. Закирҗанов Ә. Заман белән бергә: әдәби тәнкыйть мәкәләләре / Ә.Закирҗанов.- Казан На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...: Тат.кит.нәшр. 2004. - 173 бит.

 30. Зәйнуллин З. Камал театры турныда уйланулар / З.Зәйнуллин // Шәһри Казан.-2006. - 8 сентябрь.

 31. Исмәгилев А. Комедияләр турында Комедияның жанр үзенчәлеге / А.Исм На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әгилев.- Казан: Тат.кит.нәшр.1986. -176 бит.

 32. Исмәгилева С. Исхакыйның драматургиясе “Мөгаллим” драмасын өйрәнү / С.Исмәгилева // Мәгариф. - 2003.- №10. - 15-17 бит.

 33. Ибраһимов Г. “Мөгәллимә”нең Уфада уйналуы м На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...өнәсәбәте белән / Г.Ибраһимов // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат.кит.нәшр. 8 т. 2001. – 224-235 бит.

 34. Камал Г. Яңа китаплар (“Мөгаллим На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...”) / Г.Камал // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. - Казан: Тат.кит.нәшр. 8 т. 2001. - 56-57 бит.

 35. Камал Г. “Мөгәллим” / Г.Камал // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.-Казан: Тат.кит.н На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әшр. 8 т. 2001. - 65-66 бит.

 36. Карам Г. Казанда “Шәрекъ клубы” сәхнәсендә “Мөгәллим” / Г.Карам // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.–Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 194-200 бит На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....

 37. Ләбиб Ә. Зур бер сөенеч / Ә.Ләбиб // Тормыш.. - 1914 - № 17.

 38. Ләпәйский Мәкәрҗә хәбәрләре (“Мөгаллимә”) / Ләпәйский // Исхакый Г Әсәрләр Унбиш томда На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....- Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 187-188 бит.

 39. Мөхетдиния Ә. Кем ул мөгаллимә Фатыйма? (“Мөгаллимә” пьесасындагы мөгаллимә тибын тәнкыйть) / Ә.Мөхетдиния // Исхакый Г.Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....кит.нәшр. 8 т. 2001. - 203-207 бит.

 40. Мөхбир. Татарча театр (“Мөгаллим”) / Мөхбир // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 68-70 бит.

 41. Милли матбугатыбыз // Исхакый Г. Әс На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әрләр Унбиш томда.- Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 70 бит.

 42. “Мөгаллимә” пьесасы уйналу // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.

Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 336 бит.

 1. Миңнегулов Х. Шәрык На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... һәм татар әдәбиятында кысалы кыйссалар.-Казан: Казан унив. нәшр. 1988. - 197 бит.

 2. Миңнегулов Х. Төрек-татар әдәби багланышлары // Татарстан.-1993.-№ 9 - 50-57 бит.

 3. Миңнегулов Х.Ю. Исхакыйның моһаҗирлект На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әге иҗаты / Х. Ю.-Миңнегулов. - Казан: Тат. кит. нәшр. 2004. – 370 бит.

 4. Мусин Ф. Гаяз Исхакый иҗаты һәм эшчәнлеге / Ф.Мусин.- Казан: Тат.кит.нәшр. 1998.- 190 бит.

 5. Мәхмүтов На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... Һ., Гайнанова Л. Зарыгып көткән мирас / Һ.Мәхмүтов, Л. Гайнанова // Исхакый Г. Зиндан.-Казан: Тат.кит. нәшр. 1991. - 636-660 бит.

 6. Мәхмүтов Һ. Гаяз Исхакый һәм татар с На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әхнәсе / Һ Мәхмүтов // Мирас. -1999 - 102-106 бит.

 7. Мәхмүтов Һ., Илялова И. Октябрьгә кадәрле татар театры / Һ.Мәхмүтов, И.Илялова.- Казан: Тат.кит.нәшр. 1998. - 396 бит.

 8. Нуриев Р. Татар классик драматургия На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... поэтикасы / Р.Нуриев.-Казан. 1999 .- 212 бит.

 9. Нугайбәк Г. Татарча театр (“Мөгаллим”) / Г. Нугайбәк // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. - Казан: Тат.кит.нәшр. 4 т. 2001. – 284 -286 бит.

 10. Нуруллин И.З. XX й На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...өз башы татар әдәбияты / И.З. Нуруллин.-Казан: Тат.кит.нәшр. 1982. - 427 бит.

 11. Нуруллин И.З. Горькийның ике хаты / И.З. Нуруллин // Казан утлары. 1988.- № 8. - 180-182 бит.

 12. Нуруллин И.З. Гаяз На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... Исхакый: әдибнең тормыш юлы һәм эшчәнлегенә кыскача бер күзәтү / И.З. Нуруллин // Исхакый Г. Зиндан. - Казан: Тат.кит.нәшр. 1991. – 5 - 8 бит.

 13. Нуруллин И.З. Кайту / И.З. Нуруллин // Казан утлары.-1991.-№1 - 151-152 бит На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....

 14. Нуруллин И.З. Исхакыйга йогынты / И.З. Нуруллин // Казан утлары.-1993.-№ 4.- 136-140 бит.

 15. Нуруллин И.З. Исхакый иҗатында хатын кыз / И.З. Нуруллин // Татарстан.- 1991 - 23 февр.

 16. Рәмиев С. Татарча театр (“Мөгаллим На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...ә”) / С.Рәмиев // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. – Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. – 221-224 бит.

 17. Рәхим Г. “Әш-шәркыять” / Г.Рәхим // Исхакый Г.Әсәрләр Унбиш томда На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....- Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 201-203 бит.

 18. Рәми И., Даутов Р. Әдәби сүзлек (Элекке татар әдәбияты һәм мәдәнияты буенча кыскача белешмәлек) / И. Р На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әми, Р.Даутов.– Казан: Тат. кит. нәшр. 2001. - 399 бит.

 19. Рәмиев З. XX йөз башы татар әдәбияты: авторлык, төп текст һәм хронология мәсьәләләре / З.Р На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...әмиев.-Казан: Школа. 2000. - 179 бит.

 20. Сибгатуллина Э. Татар әдәбиятында суфичылык (Чыганаклар, тема һәм жанр үзенчәлекләре: филолог. фәнн. докт. дис. / Э.Сибгатуллина.-Алабуга. 2000. - 380 бит.

 21. Сәйфи-Казанлы Ф. “Сәйяр” труппасында я На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...ңа артистка / Ф.Сәйфи-Казанлы // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. – Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 218-220 бит.

 22. Сәгъди Г. Символизм турында / Г. Сәгъди.- М.: Центриздат На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени.... 1932.-135 бит.

 23. Сәфиулла Ю. “Зөләйхә” бергәлеккә өндәргә тиеш / Ю.Сафиулла // Мәдәни җомга. - 2003. - 13 май.

 24. Сәхапов М. Җ. Исхкый Һәм ХХ гасыр татар әдәбияты / М.Җ. Сәхапов. – Казан: Мирас На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... нәшр. 1997. – 527 бит.

 25. Сәхапов М.Җ. Яңарыш хәбәрчесе / М.Җ. Сәхапов. - Казан: Мәгариф нәшр.. – 2003. - 367 бит.

 26. Сәхапов М,Җ. Бердәм агым / М. Җ. Сәхапов. - Казан: Тат. кит На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени.... нәшр. – 2006. – 399 бит.

 27. Сәхапов М.Җ. Бөек мирас ядкәре / М.Җ.Сәхапов. - Казан: тат. кит. нәшр. - 2007. 379 бит.

 28. Сәфиуллин Ю. Сәхнә әсәрләребез нинди? / Ю.Сафиуллин // Казан На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... утлары. - 2000. -№2 - 161-164 бит.

 29. Татар мәгърифәтчелек әдәбияты (1860-1905) Төзүчесе, сүз башы һәм библиографик бешлемәләр язучы Гайнуллин М.Х.- Казан: Тат.кит.нәшр. 1979. - 142 бит.

 30. Татар. әдәбияты На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... тарихы Алты томда.- Казан: Тат.кит.нәшр. 3 т. 1988. - 600 бит.

 31. Татар театры Иркутскида. – Тормыш.. - 1914.- .№ 144. - 2 декабрь.

 32. Татарча театр (“Мөгаллимә”) // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат. кит. нәшр На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени.... 2001. - 240-241 бит.

 33. Харрасова Р. Халык көлә, мин елыйм / Р.Харрасова // Шәһри Казан.- 2007. – 7 март.

 34. Хатипов Ф.М. Әдәбият теориясы / Ф.М. Хатипов.- Казан: Тат.кит.нәшр.-2003. - 230 бит.

 35. Хәмид Р. Татар На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... драматургиясе миллиме / Р.Хәмид // Казан утлары.-2002.- № 4 - 155- 161 бит.

 36. Хәсәнов М. Татар әдәбияты тарихын өйрәнүнең кайбер мәсьәләләре / М.Хәсәнов // Казан На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... утлары, 1992.- № 1 .- 140-151 бит.

 37. Хәсәнов М. Татар ренессансының каһарманы / М.Хәсәнов // Исхакый Г. Әсәрләр. Унбиш томда.- Казан: Тат.кит.нәшр. I т. 2001. - 5-30 бит.

 38. Хәлим А На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени.... Пьесалар,йәки мин нигә драматург булалмадым / А.Хәлим. – Казан: Идел-Пресс.—2004. - 403 бит.

 39. Юзиев Н. Хәзерге татар поэтикасы /Н.Юзиев.- Казан: Тат.кит.нәшр. 1973.-352 бит.

 40. Яруллина Р. Гаяз На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... Исхакый иҗаты (1897-1906 еллар) / Р.Яруллина // Казан: Татар дәүләт гуманитар университеты. 2000. - 164 бит.

 41. Әмирхан Ф. “Мөгаллимә” / Ф.Әмирхан // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат.кит.нәшр. 8 т. 2001. – 173 - 174 бит.

 42. Әмирхан На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... Ф. Гаяз әфәнде шәрәфенә / Ф.Әмирхан // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат.кит.нәшр. 8 т. 2001. – 294 -300 бит.

 43. Әхмәдиев Ш. “Мөгаллимә” / Ш На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....Әхмәдиев // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. – Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 188-189 бит.

 44. Әхмәдиев Ш. “Мөгаллимә” сәхнәдә / Ш.Әхмәдиев // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. – Казан На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 239-241 бит.

 45. Әхмәдиев Ш. Сәхнә тирәсендә (“Мөгаллимә”) / Ш.Әхмәдиев // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда.- Казан: Тат. кит. нәшр На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени.... 8 т. 2001. - 239-241 бит.

 46. Әхмәдиев Ш. Татар әдәбиятына даир / Ш.Әхмәдиев // Исхакый Г. Әсәрләр Унбиш томда. – Казан: Тат. кит. нәшр. 8 т. 2001. - 116-119 бит.

 47. Әдәбият белеме сүзлеге На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... / Төз.ред.. А.Г. Әхмәдуллин.- Казан: Тат. кит. нәшр. 1999. - 238 бит.

 48. Әхмәдуллин А.Г. Исхакый һәм татар драматургиясы / А.Г. Әхмәдуллин // Мирас.-1995.- № 1-2 . -57-64 бит.

 49. Әхмәдуллин А.Г. Ничек с На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...үрәтләргә сине, замандаш? (Хәзерге татар драматургиясенең кайбер мәсьәләләре) / А. Г. Әхмәдуллин.- Казан: Тат.кит.нәшр. 1976. - 150 бит.

 50. Әхмәдуллин А.Г. Офыклар киңәйгәнд На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...ә Әдәби тәнкыйть мәкәләләре / А.Г. Әхмәдуллин.- Казан: Тат.кит.нәшр. 1980. - 237 бит.

 51. Әхмәдуллин А.Г. Күңелләрне уятыр Хәзерге татар На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... драматургиясе / А. Г. Әхмәдуллин. - Казан: Тат. кит. нәшр. - 2007. – 222 бит.
^ На других языках 1. Sakhapov M. Gayaz Iskhaki the beginning of creative writing / Sakhapov. – Кazan: Magarif publishers. – 2007. – 174 -246 s.

 2. Sakhapov M. The memorial of great heritage На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... / M. Sakhapov. – Каzan: Тат. кит. нәшр. – 2007. - 174 - 246 бит.

 3. Sahapov M. Buyuk bir mirasin aniti / M. Sahapov - Казан: Тат. кит. нәшр.- 2007. – 248 – 398 бит.

 4. Sahapov M. Yenelik habarcesi / M. Sahapov.– Ankara На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... .- 2005.- 144 бit.^ Справочно-библиографические пособия 1. Указатель размещенных, также получивших доступ на сцену произведений Исхаки, критичные выступления, рецензии, статьи, отклики, посвященные его творчеству за период с 1898-1998 гг.: Сахапов Җ. Исхакый иҗаты / Җ. Сахапов.- Казан, 1998.- 151-223 бит.

 2. Связи и взаимодействие На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... государственных литератур: Библиографический указатель. Ч.1-3.- М., 1962. – 958 с.

 3. Каримуллин А.Г. Монгольская литература в переводах на российский язык (Библиографический указатель 1917-1960) / А.Г. Каримуллин.- Казань: Изд. КГУ, 1962.- 91 с.

 4. Каримуллин А.Г. Монгольская сцена На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... (Указатель литературы 1917-1967). – Казань, 1979. - 332 с.

 5. Короткая литературная энциклопедия: В 9т.- М.: Русская энциклопедия, 1962-1978.- Т.1-9.

 6. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева.- М.: Русская энциклопедия, 1987.- 752 с.

 7. Литературная энциклопедия На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... определений и понятий / РАН ин-т науч. информ. по общ. наукам; Глав. ред. и сост. А.Н. Николюкин.- М.: НПК «Интелвак», 2001.- 1596 с.

 8. Нигматуллин Э.Г. Диалог литератур. Указатель переводов произведений российской литературы на монгольский На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... язык / Э.Г. Нигматуллин.- Казань: Унипресс, 2002.- 176 с.

 9. Пави П. Словарь театра. Перевод с фран./ П. Пави. Под ред. К. Разлогова.- М.: Прогресс, 1991. - 480 с.

 10. Русско-татарские литературные связи (трудности сопоставительного исследования). Библиографический указатель На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... / Сост. А. Хабибуллина, М. Сидорова.- Казань: Изд. КГУ, 1999.- 184 с.

 11. Трессидер Д. Словарь знаков / Д. Трессидер.- М.: Фаир-Пресс, 1999.– 448с.

 12. Философская энциклопедия.- М.: Русская энциклопедия, 1970.- 450с.


Публикации создателя по теме диссертации:


 1. Кадырова На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... А.О. Пьеса «Мугаллима» в эволюции монгольской драмы / А.О. Кадырова. – Ученые записки КГАВМ: Казань, 2006. - Т. 190. - С. 416-422.

 2. Кадырова А.О. Пьесы Исхаки на тему трудовой интеллигенции / Кадырова А.О. – Казань: изд. Меддок На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени..., 2006. – 198 с. Монография.

 3. Кадырова А.О. Чеховские традиции в пьесе «Мугаллима» / А.О. Кадырова // Российская литература в межнациональных связях и взаимодействиях. Учебно-методическое пособие для спецкурса по компаративистике. – Казань, 2004. - С. 58-64.

 4. Кадырова А.О. Чеховские На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... традиции в пьесе “Мугаллима” / А.О. Кадырова // Российская литература в межнациональных связях и взаимодействиях. – Казань: Школа, 2006. - С. 75-81.

 5. Кадырова А.О. А.Н. Островский и Гаяз Исхаки (Тема трудовой интеллигенции) / А На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....О.Кадырова // Островский А.Н. в меняющемся мире истории. – Шуя: Изд. Шуйского гос. унив-та. 2004. - С. 56-59.

 6. Кадырова А.О. Пьеса «Мугаллима» и неувязка «новой драмы» (К дилемме связей монгольской литературы с На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... российской и европейской литературой в жанре драмы) / А.О.Кадырова // Современные социокультурные процессы: препядствия, тенденции, новации. – Казань, 2006. - С. 207-209.

 7. Кадырова А.О. Пьеса Г. Исхаки и традиции российской драматургии / А.О. Кадырова // Евразийство: Историческое На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... наследство и перспективы развития. Интернациональная научная конференция.-Уфа: изд. Восточный унив., 2000. - С. 166-167.

 8. Кадырова А.О. Пьеса Гаяза Исхаки «Мугаллима» / А.О. Кадырова // Социально-экономический и нравственно-этические нюансы развития социально-культурной На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... сферы. – Казань, 1998. - С. 136 -137.

 9. Кадырова А.О. Общее и особое в пьесе Исхаки / А.О. Кадырова // Животрепещущие трудности теории культуры: Тез. докл. межвуз. науч. конф. 18 апр. 2000 г. – Казань, 2000. - С. 120-121.

 10. Кадырова А.О. Пульсация самобытно На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени...-национального и российско-европейского в ранешних пьесах Г. Исхаки / А.О. Кадырова // Вестник Казан. госуд. унив. культ. и иск-в. – Казань, 2005 - №1. - С. 122-125.

 11. Кадырова А.О. Человек в пьесах Исхаки (национально-особенные и На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... общечеловеческие черты) /А.О. Кадырова. – Человек в мире культуры: исследования и прогнозы. Материалы между-

народного научного конгресса в КГУКИ 17-18 апр. 2007г. – М.: ВИНИТИ, 2007. - С. 236-238.1 Каримова А. Идейно-эстетическая эволюция препядствия феминизма в На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... творчестве Г.Исхаки: автореф. дис.. .канд. филолог. наук. - Казань, 2000. – 27 с.

2 Самитова С. Идейно-эстетическая эволюция творчества Г. Исхаки (1914-1917): автореф. дис.. канд. филолог. наук. - Казань, 2002. - 20 с.


3 Самитова С. Идейно-эстетическая эволюция творчества Г На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени.... Исхаки (1914-1917): автореф. дис канд. филолог. наук. - Казань, 2002. - 20 с.

4 Гали Б. Общественно-политическая деятельность и исторические взоры Г. Исхаки: автореф. дис. канд. ист. наук. – Казань, 2001.- 30 с.

5 Зайнуллина Г.И. Творчество Г. Исхаки в На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... эмиграции: автореф. дис. канд. филолог. наук. – Казань, 2002. – 22 с.

64 Никишина С. Неувязка женской эмансипации в монгольской литературе начала хх века: автореф. дис. канд. филолог. наук. - Казань., 2001. – 22 с.

1 Харрасова Р.Ф. Преждевременное творчество Исхаки в На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени... контексте литературных связей (1898-1907) / Р.Ф Харрасова.: автореф. дисс…канд. филолог. наук. – Казань. – 2002. - 24 с.


2 Харрасова Р.Ф. Преждевременное творчество Исхаки в контексте литературных связей (1898-1907) / Р.Ф Харрасова.: автореф. дисс…канд. филолог. наук. – Казань. – 2002. - 12 с На татарском языке - Пьесы исхаки на тему интеллигенции аспект «новой драмы» Диссертация на соискание ученой степени....
na-territorii-goroda-stavropolya.html
na-territorii-krasnodarskogo-kraya.html
na-territorii-mogo-uhta-na-2018-2020-godi.html